Zobacz galerię zdjęć (1)

Apelujemy o reagowanie na przypadki krzywdzenia dzieci podczas wyjazdów wakacyjnych!

25/07/2017

Z ogromnym poruszeniem przyglądamy się bulwersującej sprawie 7-letniego chłopca z domu dziecka przebywającego na koloniach, pobitego przez opiekunkę, opisanej ostatnio w mediach społecznościowych.

W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 26 lat niesiemy pomoc dzieciom, które doświadczają trudnych sytuacji – przemocy i wykorzystywania.  Z ogromnym poruszeniem przyglądamy się bulwersującej sprawie 7-letniego chłopca z domu dziecka przebywającego na koloniach, gdzie został pobity  przez opiekunkę, opisanej ostatnio w mediach społecznościowych i prasie.

Fundacja zaoferowała pomoc w tej sprawie. Wiemy jednak, że takich przypadków jest znacznie więcej.

We wspomnianej wyżej sytuacji, obok chłopca znalazła się osoba, która nie pozostała obojętna i podjęła działanie. To bardzo ważne! Apelujemy do opiekunów dzieci, przebywających na koloniach czy obozach, o czujność we wszelkich sytuacjach, które mogą wymagać interwencji i o natychmiastowe reagowanie. Od naszej reakcji może zależeć, czy dziecko w odpowiednim momencie uzyska pomoc i wsparcie!

Przypominamy, że reagowanie w przypadkach krzywdzenia dzieci to nie tylko społeczny, ale od 13 lipca tego roku, także prawny obowiązek każdego obywatela (więcej: http://fdds.pl/reaguj).  Podjęcie interwencji w wypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka to jedyna słuszna droga! Mówmy o tym głośno i informujmy odpowiednie służby, jeśli coś złego się dzieje. Zawsze! Być może  jesteśmy jedynymi osobami, które dostrzegają krzywdę dziecka i mogą je uratować.

Tylko priorytetowe traktowanie kwestii ochrony dzieci przed krzywdzeniem  może pozwolić zminimalizować ryzyko wystąpienia przemocy czy wykorzystania. Reagowanie, interweniowanie i dostrzeganie potrzeb dzieci – to zadania dla całego personelu, który opiekuje się dziećmi podczas wyjazdów, na które trafiają bez swoich najbliższych.

Organizatorzy kolonii powinni:

  • zwrócić szczególna uwagę na monitorowanie osób pracujących z dziećmi, w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem – m.in. wymagając oświadczeń o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osób małoletnich od całej kadry i personelu wspomagającego;
  • w trakcie rekrutacji wybierać osoby posiadające podstawową wiedzę o problemie krzywdzenia dzieci, zasadach reagowania itp.;
  • spisać w dokumencie zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami a dziećmi i zapoznać z nimi kadrę;
  • poinformować pracowników, gdzie należy zgłaszać przypadki związane z przemocą wobec dzieci – zarówno ze strony osób dorosłych, jak i rówieśników;
  • zadbać o to, aby wszystkie dzieci wiedziały, do kogo mogą zgłaszać trudne sytuacje, również te związane z krzywdzeniem;
  • reagować bezzwłocznie we wszystkich sytuacjach przemocy wobec dzieci.

Rodzice mogą lepiej chronić swoje dzieci przebywające na wyjazdach wakacyjnych:

  • dowiadując się od organizatora wypoczynku dla dzieci, jakie osoby zatrudnione będą w charakterze wychowawców (pytając także o kwestię oświadczeń o niekaralności);
  • dowiadując się o przyjętych sposobach reagowania organizatora na przypadki przemocy wobec dzieci;
  • rozmawiając z dzieckiem przed wyjazdem i przypominając zasady związane z ochroną przed krzywdzeniem (można wykorzystać np. GADKI, kładąc szczególny nacisk na to, z kim może dziecko – przebywające poza domem – porozmawiać o ewentualnych trudnościach.

Wszystkie osoby zaniepokojone o bezpieczeństwo dzieci zachęcamy do kontaktu z fundacyjnym numerem telefonu 800 100 100 w sprawie bezpieczeństwa dzieci.