Terminy i definicje

Zespół dziecka potrząsanego

  Zespół dziecka potrząsanego jest terminem używanym do opisania symptomów powstałych w wyniku gwałtownego potrząsania lub/i uderzania niemowlęcia lub małego dziecka w głowę. Wielkość szkód w mózgu wywoływanych przez takie zachowanie zależy od intensywności i czasu trwania potrząsania, a także od siły uderzeń. Symptomy wahają się od niewielkich (drażliwość, […]

więcej

Zespół nadruchliwości psychoruchowej – ADHD (ang. attention deficit hiperactivity disorder ADHD)

  ADHD – zespół deficytu uwagi z nadruchliwością. Zespół nadruchliwości psychoruchowej jest zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa, prowadzącym do istotnego upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększającym ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak: zaburzenia zachowania i nadużywanie substancji psychoaktywnych. W zachowaniu dzieci z nadpobudliwością występują cztery główne symptomy: […]

więcej

Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju (ang. nonorganic failure-to-thrive)

Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju definiuje się jako niedostateczny przyrost wagi i wzrostu oraz opóźnienie ogólnego rozwoju dziecka, określonego przez normy medyczne. Pojęcie to często stosuje się w stosunku do niemowląt i małych dzieci, których wzrost, waga, obwód głowy oraz ogólny rozwój psychospołeczny są znacznie poniżej normy, a ich ogólny […]

więcej