Child and Family Centre – Warsaw

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Empowering Children Foundation) 

Centrum Dziecka i Rodziny im Aliny Margolis-Edelman (Alina Margolis-Edelman Child and Family Centre)
59 Walecznych
03-926 Warsaw

tel.: + 48 22 616 16 69

fax: + 48 22 672 65 86

email: cdir@fdds.pl

Opening hours: 8.00-16.00