Child and Family Centre – Warsaw

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Empowering Children Foundation) 

Centrum Dziecka i Rodziny im Aliny Margolis-Edelman (Alina Margolis-Edelman Child and Family Centre)
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616-16-69, fax: 22 672 65 86

email: cdir@fdds.pl

Opening hours: 8.00-16.00