Crisis Intervention Centre – Gdańsk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Empowering Children Foundation)                                                                                                        

Centrum Interwencji  Kryzysowej (Crisis Intervention Centre)
Plac Ks. Gustkowicza 13
80-543 Gdańsk
tel./fax: 58 511 01 21, 511 01 22

email: cik@fdds.pl

Opening hours: 24/7