Struktura

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

Nasze działania realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, których łączy zaangażowanie w walkę z problemem krzywdzenia najmłodszych.

Adresy e-mail pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tworzone są wg zasady imie.nazwisko@fdds.pl

Rada Fundacji

Nasza Rada nadzoruje pracę Zarządu Fundacji oraz zatwierdza decyzje kluczowe dla naszego funkcjonowania. W Radzie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zasiada 7 członków, reprezentujących różne dziedziny i kompetencje związane z trzecim sektorem, biznesem oraz nauką.

Elżbieta Czyż – Przewodnicząca
Aleksander Drzewiecki – Wiceprzewodniczący
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
Anna Lechowska
Mikołaj Rytel
dr hab. Aldona Sito

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z 5 członków, którzy kierują realizacją całościowej strategii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

dr Monika Sajkowska – prezeska Zarządu
Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Zarządu
Marta Skierkowska – członkini Zarządu
Renata Szredzińska – członkini Zarządu
Łukasz Wojtasik – członek Zarządu

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

Beata Wojtkowska – koordynator Centrum Pomocy Dzieciom

Terapeuci:
Alicja Budzyńska
Jolanta Zmarzlik
Beata Ciejka
Mirosława Gorgol-Bujalska
Magdalena Zawadzka
Joanna Marszał – Kotas
Joanna Klocek
Patrycja Nalazek

Psychiatrzy:
dr Agnieszka Dąbrowska
dr Marta Niedźwiedzka
dr Agnieszka Popielarczyk

Prawnicy:
Justyna Podlewska
Monika Horna- Cieślak
Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska
Paulina Masłowska

Sekretariat
Ewa Dawidczyk – kierownik administracyjny
Katarzyna Tomczyk – sekretarka
Anna Michalik – Majzner – sekretarka
Adrianna Gomoradzka – osoba pierwszego kontaktu

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

Renata Szredzińska – koordynatorka programu; koordynatorka ds. serwisów pomocowych i ewaluacji.

Program „Dobry Rodzic – Dobry Start”
Alicja Malczyk – asystent programowy (urlop wychowawczy)
Anna Żardecka – specjalista ds. działań profilaktycznych
Justyna Wichot – psycholog
Magda Winiarska – Smoczyńska – psycholog
Urszula Kubicka-Kraszyńska – specjalistka ds. projektów

Terapeuci:

Anna Szczepaniak
Aneta Grużewska (urlop macierzyński)
Magdalena Kosicka (urlop wychowawczy)
Joanna Fejfer-Szpytko
Maciej Chodorek

Sekretariat:
Anna Kozik – kierownik administracyjny

Współpraca:
Marlena Trąbińska-Haduch
Krzysztof Górski
Sławomir Wikieł

Oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku
Krzysztof Sarzała – koordynator oddziału

Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
Alicja Nowak – koordynatorka
Celina Górska-Galińska – interwent psychologiczny
Joanna Jezierska – psycholog-interwent
Agata Milik – psycholog-interwent
Dagmara Nelec – psycholog-interwent
Anna Orzołek  – asystent-interwent
Małgorzata Sitniewska – interwent psychologiczny
Joanna Trzaska – psycholog-interwent
Ewa Wieczór – psycholog-interwent
Alicja Jankiewicz – interwent psychologiczny, koordynatorka Gdańskiej Akademii Rodzica
Michał Hajdyła – młodszy interwent psychologiczny

Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim
Aurelia Jankowska – koordynatorka
Dorota Gorczyca – psycholog
Marzena Kraśniewska – psycholog
Justyna Pukała – pedagog
Patrycja Cieślik-Ossowska – pedagog

Program „Chronimy Dzieci”
Katarzyna Seidel – koordynator programu

Program „Dziecko w Sieci”
Łukasz Wojtasik – koordynator programu
Katarzyna Zygmunt-Hernandez – specjalista PR (urlop macierzyński)
Szymon Wójcik – koordynator programu Safer Internet
Ewa Dziemidowicz – specjalista ds. szkoleń i projektów edukacyjnych
Maciej Kępka – asystent programowy
Małgorzata Ćwiek – redaktor serwisu Sieciaki.pl
Julia Szlęzak – specjalistka ds. komunikacji

Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej”
Maria Keller-Hamela – koordynator
Agnieszka Krawczak-Chmielecka
Beata Wojtkowska

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
Gabriela Kühn – koordynator
Beata Wojtkowska

Program Dzieci Uchodźców
Beata Wojtkowska – koordynatorka
Agnieszka Krawczak-Chmielecka – specjalistka ds. projektów

Program pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Lucyna Kicińska – koordynatorka
Dominika Doleszczak – konsultantka
Oliwia Pogodzińska – konsultantka
Anna Samsel – konsultantka
Weronika Sobierajska – konsultantka (urlop wychowawczy)
Agnieszka Kalecińska – asystentka programowa
Joanna Klocek – specjalistka ds. pomocy telefonicznej i online dzieciom i młodzieży
Aleksandra Mieszkowska – specjalista ds. pomocy online (urlop macierzyński)
Agnieszka Nawarenko – specjalistka ds. pomocy telefonicznej dzieciom i dorosłym (urlop macierzyński)
Katarzyna Romanowska-Gręda – specjalistka ds. pomocy online
Aneta Sygnecka – specjalistka ds. oferty edukacyjnej
Magdalena Witecka – specjalista ds. pomocy telefonicznej dzieciom i dorosłym
Paula Włodarczyk – specjalistka ds. stażu (urlop macierzyński)
Marta Wojtas – specjalistka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
Beata Bielińska – specjalista ds. pomocy online (urlop macierzyński)

Współpraca:
Katarzyna Łukasiuk
Patrycja Nalazek
Natalia Rohnka
Alicja Seweryn
Karolina Suchenko
Barbara Sztachelska
Magdalena Tyburcy
Paulina Wojda
Marta Żukowska
Maciej Żukowski
Izabela Remiasz

Program Pomocy Telefonicznej wspiera grupa ponad 40 stażystów/wolontariuszy.

Program badawczy
Joanna Włodarczyk – koordynatorka działu badawczego
Katarzyna Makaruk – specjalistka ds. badań
dr Monika Sajkowska – konsultant

„Dziecko krzywdzone” – kwartalnik
Monika Sajkowska – redaktorka naczelna
Maria Keller-Hamela – zastępca redaktorki naczenej
Joanna Włodarczyk – sekretariat redakcji

Biuro FDDS

Sekretariat
Anna Michalik-Majzner

Dział PR
Marta Skierkowska – koordynatorka PR
Monika Zagórska – koordynatorka ds. komunikacji zewnętrznej

Dział fundraisingu
Magdalena Sadłowska – specjalistka ds. fundraisingu, koordynatorka działu fundraisingu
Katarzyna Czerska – specjalistka ds. relacji z biznesem
Urszula Gerlach – specjalistka ds. fundraisingu (urlop macierzyński)
Izabela Małyska – specjalistka ds. fundraisingu

Dział księgowości
Anna Burczak – specjalista ds. księgowości i finansów
Małgorzata Jabłonowska-Zagrajek – specjalista ds. rozliczeń i monitoringu
Dominika Józefowicz – księgowa
Katarzyna Kiryłowicz – księgowa (urlop macierzyński)
Kamila Walczak – specjalistka ds. kadr i płac
Teresa Wiecier – specjalistka ds. kadr i płac

Dział prawny
Justyna Podlewska – prawnik
Monika Horna-Cieślak – prawnik
Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska – radca prawny
Paulina Masłowska – asystent programowy

Dział edukacji i szkoleń
Marcin Sołodki – koordynator
Robert Makowski – specjalista ds. wydawniczych
Maria Sierakowska – specjalistka ds. sprzedaży i obsługi szkoleń
Katarzyna Smolińska – specjalista ds. organizacji eventów
Iwona Leszczyńska – specjalistka ds. metodyki szkoleń, koordynatorka projektów e-learningowych

Dział IT
Jan Kowalski – specjalista IT
Marcin Kowalski – informatyk