Struktura

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

Nasze działania realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, których łączy zaangażowanie w walkę z problemem krzywdzenia najmłodszych.

Adresy e-mail pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tworzone są wg zasady imie.nazwisko@fdds.pl

Rada Fundacji

Nasza Rada nadzoruje pracę Zarządu Fundacji oraz zatwierdza decyzje kluczowe dla naszego funkcjonowania. W Radzie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zasiada 7 członków, reprezentujących różne dziedziny i kompetencje związane z trzecim sektorem, biznesem oraz nauką.

Elżbieta Czyż – Przewodnicząca
Aleksander Drzewiecki – Wiceprzewodniczący
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
Anna Lechowska
Mikołaj Rytel

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z 5 członków, którzy kierują realizacją całościowej strategii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

dr Monika Sajkowska – prezeska Zarządu
Maria Keller-Hamela – wiceprezeska Zarządu
Marta Skierkowska – członkini Zarządu
Renata Szredzińska – członkini Zarządu
Łukasz Wojtasik – członek Zarządu

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

Beata Wojtkowska – koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

Renata Szredzińska – koordynatorka programu; koordynatorka ds. serwisów pomocowych i ewaluacji.

Oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Krzysztof Sarzała – koordynator oddziału

Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
Alicja Nowak – koordynatorka

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim
Aurelia Jankowska – koordynatorka Centrum

Program Standardy Ochrony Dzieci
Katarzyna Seidel – koordynator programu

Program „Dziecko w Sieci”
Łukasz Wojtasik – koordynator programu
Szymon Wójcik – koordynator programu Safer Internet

Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej”
Maria Keller-Hamela – koordynator

Program pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Lucyna Kicińska – koordynatorka

Program badawczy
Joanna Włodarczyk – koordynatorka działu badawczego

„Dziecko krzywdzone” – kwartalnik
Joanna Włodarczyk – sekretariat redakcji

Biuro FDDS

Sekretariat
Anna Michalik-Majzner

Dział PR i eventów
Marta Skierkowska – koordynatorka PR

Dział fundraisingu
Magdalena Sadłowska – specjalistka ds. fundraisingu, koordynatorka działu fundraisingu
Katarzyna Czerska – specjalistka ds. relacji z biznesem
Izabela Małyska – specjalistka ds. fundraisingu

Dział księgowości
Magdalena Sagała – główna księgowa

Dział prawny
Justyna Podlewska – prawnik, koordynator

Dział IT
Marcin Kowalski – informatyk