Dziecko – świadek szczególnej troski (IV etap)

7/11/2016

5 października 2015 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości  zainaugurowała IV etap ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja kampanii obyła się pod hasłem „Przesłuchanie dziecka to sztuka”. Akcja ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka, jako czynności szczególnej i wymagającej odpowiednich umiejętności.

Kampania ma zwracać uwagę, że przeprowadzenie skutecznego i przyjaznego przesłuchania dziecka jest kunsztem oraz czynnością, której warto i można się nauczyć. W ramach akcji podejmowane są działania edukacyjne obejmujące dystrybucję specjalistycznych wydawnictw dla dzieci, rodziców i profesjonalistów, jak i szkolenia skierowane do sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów.

przesluchanie-dziecka-to-sztuka

Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak, a sama kampanii została zorganizowana we współpracy z partnerami projektu Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Grudziądzkim Towarzystwem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Inauguracja kampanii miała miejsce w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości a jej kolejna uroczysta prezentacja odbyła się podczas sesji inaugurującej 12. Ogólnopolską Konferencje „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” (w sesji uczestniczyły 523 osoby).

Kampania zrealizowana w ramach projektu Daphne Komisji Europejskiej i Obywatel dla Demokracji

Dziecko – świadek szczególnej troski_plakat kampanii