Ostatni tydzień zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis Edelman

13/09/2016

Tylko do 20 września br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, przyznawanej za działalność na rzecz pomocy dzieciom.

Nagrodę ustanowiły w 2011 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundacja Zeszytów Literackich, aby wyróżnić osoby zaangażowane społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom, a także upamiętnić działalność Aliny Margolis-Edelman, wybitnej lekarki i działaczki społecznej.

Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody są m. in.: Bożena Kazanowska  socjoterapeutka; fundatorka i główna działaczka wypożyczalni książek dotykowych dla dzieci; Łukasz Ługowski – nauczyciel i wychowawca, pomysłodawca, organizator i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Kąt”; Joanna Radziwiłł – psycholog kliniczny, wychowawca, dyrektor Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, założycielka 3 dziennych domów dla dzieci.

Więcej informacji o nagrodzie oraz formularz zgłoszeń: fdds.pl/nagroda