Reaguj - to twój prawny obowiązek!

OPIEKUN DZIECKA – OFIARY PRZESTĘPSTWA


W ramach programu wolontariusze:


  1. • towarzyszą małoletniemu pokrzywdzonemu przed i po przesłuchaniu w sprawie karnej,
  2. • wspierają małoletniemu pokrzywdzonego podczas niektórych przesłuchań w sprawie karnej (jako osoba wskazana),
  3. • wspierają dorosłego pokrzywdzonego przestępstwem podczas przesłuchania w sprawie karnej (jako osoba wskazana),
  4. • towarzyszą dorosłemu pokrzywdzonemu przed i po przesłuchaniu w sprawie karnej,
  5. • biorą udział w rozprawach sądowych jako osoba towarzysząca rodzinie,
  6. • udzielają pokrzywdzonemu pomocy i wsparcia w sprawach urzędowych.

Dyżury opiekunów odbywają się we wtorki, czwartki i piątki od 9:30 do 13:30.


Kontakt:


E-mail: opiekun@fdds.pl


Dyżury telefoniczne prawników pod numerem telefonu 22 826-80-72


Telefon czynny we wtorki w godzinach 10:00 – 12:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godzinach 12:00 - 14:00