Unieważnienie zapytania ofertowego na remont budynku

11/08/2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 24 lipca 2017 r. na wykonanie remontu budynku w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 20/24.

UZASADNIENIE

Przyczyną unieważnienia zapytania jest zmiana dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Fundacja informuje, że niezwłocznie po wprowadzeniu zmian do dokumentacji, tj. 23 sierpnia 2017 r. ogłosi ponowne zapytanie ofertowe na ww. remont.