Uzupełniający nabór na staż w Telefonie Zaufania 116 111

27/04/2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do współpracy absolwentów oraz studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub kierunków pokrewnych.

Celem stażu w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest zdobycie przez stażystę praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem, z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.

CO OFERUJEMY?

  • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej,
  • liczne szkolenia,
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży,
  • wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty,
  • możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Fundację konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów,
  • elastyczne godziny odbywania stażu,
  • zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą stażu dostępną na stronie www.116111.pl/staz i przesłanie swojego CV na adres e-mail:
staz-pt@fdds.pl, wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na wskazanej stronie. 

Zgłoszenia można przesyłać do 5 maja 2017 r.