10. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

28/04/2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu!

Tegoroczna, 10. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Adresatami  wydarzenia są profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Celem 10. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” jest zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, lunch oraz zestaw materiałów.

Patronat nad konferencją objęli:

 

Więcej informacji i rejestracja: edukacja.fdds.pl

Pliki do pobrania