11 Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

11. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

18/09/2017

Już 19 i 20 września odbędzie się 11. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

To najważniejsze wydarzenie w Polsce w całości poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci online. W konferencji bierze udział ponad 600. ekspertów z sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawcy usług i treści internetowych. Organizatorem konferencji są Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) i NASK – państwowy instytut badawczy oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), a głównym partnerem Fundacja Orange.

– Internet nie ma granic, dlatego tak ważna jest międzynarodowa współpraca. Konferencja to jedyna w ciągu roku okazja, by w tak szerokim gronie rozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w sieci i szukać najlepszych rozwiązań. Wirtualny świat stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania na różnych poziomach – społecznym czy technologicznym. Dlatego tak cenimy sobie dyskusje i dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami, wypracowanymi w różnych krajach – mówi Marcin Bochenek, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.

Prelegenci, m.in. z Niemiec, Danii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Bułgarii podzielą się wiedzą, wynikami badań, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z internetem. Ponadto eksperci zaprezentują pozytywne zastosowania sieci oraz kierunki rekomendowanych zmian w systemie nauczania i edukacji medialnej.

Wykłady i prezentacje będą dotyczyły zarówno kwestii, którymi zajmujemy się już od lat, takich jak cyberprzemoc czy problem szkodliwych treści online, jak również nowych zagadnień, z którymi dopiero zaczynami się mierzyć – jak zjawisko fake news czy internet rzeczy. Dynamiczny rozwój nowych technologii ma bowiem przełożenie na kwestie bezpieczeństwa najmłodszych – mówi Szymon Wójcik, współorganizator konferencji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jest to już 11. edycja konferencji, podczas której poruszamy najważniejsze aspekty obecności dzieci online. Podkreślamy kwestie bezpieczeństwa jednocześnie nie zapominając o wspieraniu kompetencji cyfrowych młodych ludzi oraz inicjatyw mających na celu rozwój i promocje pozytywnych treści internetowych  – mówi Anna Rywczyńska z NASK, przewodnicząca konferencji i dodaje –  Z zakresu dynamicznie rozwijającej się teraz dziedziny internetu rzeczy, szczególnie zwrócimy uwagę na internet zabawek, których aspekty prawne, technologiczne oraz użytkowe mogą stanowić duże wyzwanie dla ochrony bezpieczeństwa dzieci. Zaprezentujemy też wyniki najnowszych badań na temat.

Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dodaje: Koncentrujemy się na zagrożeniach online, ale widzimy, że skuteczna profilaktyka wymaga szerszego spojrzenia na problem – inwestycji w rozwój dziecka i w jego kompetencje społeczne, wzmocnienia relacji rówieśniczych i rodzinnych, budowania dobrego klimatu w szkole. Ważne jest również dostrzeżenie pozytywnych zastosowań sieci jako alternatywy dla zachowań ryzykownych online. Poruszymy te tematy podczas konferencji i zaprezentujemy nasze pomysły na takie działania.

Coraz młodsze dzieci odkrywają świat online, ale nie wszystkie wiedzą, jak robić to bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest uczenie mądrego korzystania z internetu od najmłodszych lat. Pomagają w tym wolontariusze Fundacji Orange, na co dzień pracownicy Orange, którzy przeszkolili już ponad 45 tysięcy dzieci z zasad bezpieczeństwa w sieci. Jako eksperci od nowych technologii, obserwują, jak zmienia się świat online i tym samym skuteczniej pomagają najmłodszym radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami cyfrowymi – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Seksting i problem kontaktu dzieci z pornografią
  • Internet zabawek (Internet of Toys) i inne zagrożenia dla dzieci ze strony biznesu.
  • Zjawisko fake news i nowe wyzwania informacyjne
  • Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
  • Pozytywne treści online

Zwieńczeniem konferencji będzie otwarta debata z udziałem wszystkich zaproszonych gości, którzy podzielą się swoimi refleksjami dotyczącymi podejmowanych tematów oraz pomysłami na zapewnienie dzieciom bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z sieci.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Airport Hotel Okęcie. Osoby niebiorące udziału w wydarzeniu, będą mogły obserwować wybrane sesje dzięki transmisji online na stronie: saferinternet.pl/11-miedzynarodowa-konferencja oraz.facebook.com/bezpiecznyinternet.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Partnerem konferencji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.