12. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

17/06/2019

Alienacja rodzicielska, opieka naprzemienna w sytuacji rozwodu, depresja okołoporodowa. Między innymi te tematy były podejmowane przez polskich i zagranicznych ekspertów podczas 12. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 12 czerwca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

To największe w Polsce, coroczne wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci – do 6. r. ż., zgromadziło ponad 400 profesjonalistów, m.in. pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników żłobków i przedszkoli, przedstawicieli władz samorządowych. Uczestniczyli oni w wykładach oraz panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów. Udział w konferencji był bezpłatny. Konferencja miała na celu m.in. zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka czy popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą.

Profesjonaliści, którzy mają kontakt z małymi dziećmi i ich opiekunami powinni być kompetentni w rozpoznawaniu czynników krzywdzenia dziecka, by jak najwcześniej reagować – wspierać rodzinę i chronić dziecko. Przeprowadzone przez fundację badanie[1] na temat skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci wykazało, że dysfunkcje w rodzinie mają znaczący wpływ na doświadczenie krzywdzenia przez dziecko. Badani, których członkowie rodziny np. nadużywali alkoholu, pięciokrotnie częściej doświadczyli przemocy ze strony bliskich dorosłych oraz trzykrotnie częściej wykorzystywania seksualnego. Te dane są alarmujące. Wiedza, współpraca interdyscyplinarna i natychmiastowe reagowanie pracowników żłobków, służb społecznych, ochrony zdrowia mogą to zmienić. mówiła dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  

Tegoroczną konferencję zainaugurował wykład Jak odróżnić alienację rodzicielską od uzasadnionego odrzucenia jednego z rodziców?, który poprowadzili Karen i Nick Woodall  z Family Separation Clinic w Londynie.  Podczas kolejnych sesji zostało poruszonych wiele tematów, m.in. wspieranie bezpiecznej więzi między rodzicami i dziećmi, zaburzenia żywienia u małych dzieci, doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci wysoko wrażliwych (tzw. High Need Baby). Eksperci podjęli również tematykę związaną z trudną sytuacją dziecka podczas rozstania rodziców oraz organizacją opieki naprzemiennej. Ważnym punktem konferencji była sesja dotycząca strategii zapobiegania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci.

Opinia publiczna w Polsce jest poruszona informacjami na temat wykorzystywania seksualnego dzieci. Jako Fundacja Dajemy Dzieciom Silę, uważamy, że to dobry czas na refleksję, jak można chronić najmłodszych przed wykorzystywaniem seksualnym i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w tym zakresie. Istotnym elementem profilaktycznym jest gruntowna edukacja profesjonalistów, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi oraz rodzicami – mówiła Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izba Pielęgniarek i Położnych. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz OAK Foundation.

Patronat medialny nad konferencja objął Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

[1] Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci zrealizowana na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat (N=1155), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018