14. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” – cztery dni wykładów i warsztatów, ponad 2000 zarejestrowanych profesjonalistów z całej Polski.

28/09/2020

Czas pandemii pokazał wyraźnie, jak ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży pełni internet. Przy ograniczonych możliwościach osobistych kontaktów sieć dała im nie tylko możliwość zdalnej nauki, ale też zaspokojenia potrzeby kontaktów rodzinnych i rówieśniczych oraz rozrywki. Jednocześnie jednak więcej czasu w sieci to zwiększone ryzyko nadużywania ekranów, kontaktu z nieodpowiednimi treściami, czy z elektroniczną agresją. Według badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK „Rodzice Nastolatków 3.0” ponad 60% rodziców przyznaje, że ich dzieci powinny mniej czasu spędzać w sieci i aż 56% nastolatków potwierdziło, że powinno ograniczyć czas korzystania z telefonu/smartfonu.

O tym jak uchronić młodych użytkowników sieci przed związanymi z nią zagrożeniami dowiedzą się uczestnicy 14. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
internecie” organizowanej przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w dniach 29 września – 2 października 2020 r.

Wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy eksperci z Polski, Europy i USA. Obok tradycyjnie poruszanych na konferencji tematów, jak nadużywanie sieci, cyberprzemoc, czy zagrożenia dla prywatności online specjaliści przyjrzą się pozytywnym i negatywnym aspektom dostępu młodych ludzi do sieci w czasie pandemii.

– Nasze dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci. Pamiętajmy, że udogodnienia oferowane przez nowoczesne technologie mogą wiązać się też z różnymi niebezpieczeństwami. Na negatywne zjawiska narażeni są nie tylko najmłodsi internauci, ale i ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość na temat groźnych zjawisk w sieci i towarzyszyć dzieciom w eksplorowaniu wirtualnego świata. Bezpieczeństwo jest oczywiście kluczową sprawą, starajmy się jednak przekazywać najmłodszym wiedzę nie tylko o zagrożeniach, ale i o tym, że internet może dawać ogromne pole do rozwijania pasji i zainteresowań. To właśnie ten aspekt edukacji medialnej najmłodszych – w którym istotna jest rola dorosłych – będzie jednym z tematów konferencji – mówi Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK Agnieszka Żeglińska.

– Ze względów bezpieczeństwa spotykamy się nie na sali konferencyjnej, tylko w internecie. Z jednej strony żałujemy ograniczeń tej formuły, z drugiej cieszymy się z rekordowej liczby zarejestrowanych uczestników, która przekroczyła już dwa tysiące i cały czas rośnie. Tak liczny udział pedagogów i ekspertów w konferencji online to zapewne jeden z pozytywnych efektów cyfryzacji edukacji. Zdalna nauka i ograniczenia czasu pandemii mogą też nieść problemy, na które narażone są szczególnie dzieci i młodzież. Uwzględniliśmy ten temat w wielu punktach programu konferencji – mówi dr Szymon Wójcik, przewodniczący Konferencji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Konferencję otworzy wystąpienie brytyjskiej badaczki Natashy Devon, która omówi, w jaki sposób media społecznościowe wpływają na rozwój poznawczy młodych osób. Pierwszego dnia odbędzie się również ekspercki panel dyskusyjny poświęcony funkcjonowaniu młodych ludzi w czasie zdalnej edukacji „Zdalna szkoła, zdalne relacje – wnioski z pandemii COVID-19”. W sesji popołudniowej z prezentacją na temat skutecznej edukacji w zakresie bezpieczeństwa wystąpi prof. David Finkelhor z Uniwersytetu New Hampshire w USA. Tematykę negatywnych zjawisk w sieci, jak agresja elektroniczna, sharenting, seksting podejmą Anna Borkowska i Marta Witkowska z NASK. Tomasz Bilicki z Fundacji Innopolis przybliży uczestnikom temat interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży, szczególnie ważny w kontekście pandemii.

Temat bezpieczeństwa cyfrowego w czasach pandemii podejmowany jest też przez partnerów konferencji.

– Od wielu lat, w Fundacji Orange, pomagamy zdobywać kompetencje cyfrowe uczniom i nauczycielom, a temat bezpieczeństwa w sieci jest dla nas kluczowy – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Orange, Głównego Partnera Konferencji. – Szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy korzystanie z internetu i narzędzi cyfrowych stało się koniecznością, a edukacja zdalna faktem, zadbanie o tę kwestię jest szczególnie ważne – dodaje.

– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci to wyjątkowo bliski nam temat. Od wielu lat wspieramy i współpracujemy z organizacjami oraz ekspertami, których działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa młodych ludzi w internecie. Prawie dwa lata temu uruchomiliśmy między innymi program edukacyjny Asy Internetu, w ramach którego, razem z Fundacją Szkoła z Klasą, przeszkoliliśmy około 50 tys. uczniów szkół podstawowych. W tym programie wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczymy dzieci najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z internetu – tego, czym jest rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga w sieci. Te zasady, zawsze aktualne, stają się tym bardziej ważne teraz, kiedy technologia coraz częściej pomaga realizować zadania edukacyjne – mówi Marcin Olender z Google Polska, Partnera Konferencji.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się od wystąpienia „Czy edukacja zdalna w czasie pandemii nauczyła nas czegoś ważnego o wykorzystaniu technologii?” dr hab. Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W sesji Życie online a kondycja psychiczna młodych ludzi” kwestie nadużywania sieci i potrzeby zrównoważonego korzystania z ekranów przez dzieci i młodzież omówią dr Krzysztof Szwajca z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ewa Dziemidowicz terapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” adresowana jest do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.

Organizatorami konferencji są Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem Fundacja Orange, zaś partnerem Google. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, konferencja odbywa się w trybie online. W dniach 29-30 września odbędą się sesje plenarne transmitowane ze studia w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. W dniach 1-2 października odbędzie się 14 warsztatów online. Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem formularza na stronie: https://konferencja.saferinternet.pl/

Więcej na temat PCPSI można przeczytać w wydanej właśnie broszurze dostępnej pod tym adresem.