Startuje VII edycja konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman!

18/04/2017

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! Co roku przyznawana jest osobom zaangażowanym w działania na rzecz pomocy dzieciom.

W 2011 roku ustanowiły ją Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Fundacja Zeszytów Literackich, aby wyróżnić osoby zaangażowane społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom, a także upamiętnić działalność Aliny Margolis-Edelman, wybitnej lekarki i działaczki społecznej.

Kandydatami do nagrody mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc. Laureata wyłania Kapituła, której przewodniczącą jest reżyserka Agnieszka Holland.

Do tej pory wyróżnienie otrzymali m. in.: Jolanta Bobińska  Prezes Fundacji „Dom w Łodzi” i dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych; Łukasz Ługowski – nauczyciel i wychowawca, pomysłodawca, organizator i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Kąt”; Joanna Radziwiłł – psycholog kliniczny, wychowawca, dawniej dyrektor Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, (obecnie Przewodnicząca Rady Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła).

W tym roku Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman zostanie przyznana po raz siódmy. Jeśli znacie osobę, która z zaangażowaniem działa na rzecz pomocy dzieciom, zgłoście jej kandydaturę! Na zgłoszenia czekamy aż do 30 września 2017!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeń: fdds.pl/nagroda