Akcja „List od Mikołaja” została zakończona. Wysłaliśmy do dzieci blisko 10 tysięcy listów!

17/12/2019

Tegoroczna, charytatywna akcja „List od Mikołaja” prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zakończyła się wielkim sukcesem. W jej ramach wysłaliśmy do dzieci 9732 spersonalizowane listy.

Kwota, którą zebraliśmy to 217 000 . Całkowity dochód z akcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i wysłali „List od Mikołaja” swoim najbliższym, a tym samym wspierają Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w prowadzeniu działań pomocowych na rzecz dzieci krzywdzonych.

Dziękujemy!