Aktualności

7.7.2017

Seminarium eksperckie DZIECI SIĘ LICZĄ 2017

Ogłoszeniu raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 towarzyszyła dyskusja ekspertów nt. konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań skutecznej ochrony dzieci w Polsce przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

więcej

5.7.2017

Czy w Polsce dzieci się liczą?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 będący aktualną diagnozą zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce.

więcej

27.6.2017

„Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

więcej