Aktualności

24.6.2020

Więcej przestrzeni dla dobra. Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę otwiera nowe piętro

W najbliższy czwartek, 25 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie nowego piętra Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. Organizacja zaadaptowała na potrzeby swoich podopiecznych kolejne 180 mkw. w budynku Hali Miejskiej im. Gerarda Podolskiego. Remont był możliwy dzięki życzliwości władz miasta i wsparciu wielu firm oraz indywidualnych […]

więcej

23.6.2020

Opinia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie wprowadzonych zmian przepisów – ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmowy nr 279; sporządzona na dzień 30 marca 2020 r.)

W związku z zakończonym procesem legislacyjnym nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nowela z dnia 30 kwietnia 2020 r.) oraz obecnymi w przestrzeni publicznej głosami uznającymi proces ochrony pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w Polsce za zakończony, a także głosami za wypowiedzeniem przez Polskę konwencji stambulskiej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przedstawia poniżej swoją […]

więcej

16.6.2020

Rodzicu, czas na GADKI z dzieckiem!

Sztuka mówienia „nie”, umiejętność stawiania granic, wyrażania uczuć i potrzeb, gotowość zwracania się po pomoc w sytuacjach zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym – tego uczy kampania GADKI. Te kompetencje są ważne dla dzieci, aby chronić ich bezpieczeństwo i rozwijać poczucie sprawczości – tu i teraz! Ale będą też wartością […]

więcej

4.6.2020

Znamy laureatkę stypendium im. Hesia Gumprichta 2020!

Tegoroczną laureatką Stypendium im. Hesia Gumprichta dla uzdolnionej młodzieży została Amelia Kmita. Amelia jest 13-letnią wybitnie uzdolnioną uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli. Laureatką wielu konkursów i nagród. Stypendium chce przeznaczyć m.in. na zakup drugiej wiolonczeli tzw. roboczej, smyczka lutniczego oraz na udział w konkursach […]

więcej

26.5.2020

Apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Ze względu na dopływające do nas niepokojące sygnały dotyczące aktualnej sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka, 26 maja 2020 r. wystosowaliśmy apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie podjęcia kolejnych kroków mających na celu poprawę sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Apel został […]

więcej

19.5.2020

Procedura reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii – propozycja dla placówek oświatowych

Zamknięcie placówek edukacyjnych spowodowało, że szkoły straciły kontakt z niektórymi uczniami. Dzieci nie uczestniczą w zajęciach, nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na maile. Rodzice nie stosują żadnych form komunikacji ze szkołą: nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na maile, nie korzystają z dziennika elektronicznego. Nauczyciele obawiają się, że poza oddziaływaniem systemu oświaty znaleźli się uczniowie, którzy mogą […]

więcej

12.5.2020

Centra Pomocy Dzieciom – miejsca, w których krzywdzone dzieci odzyskują zdrowie i nadzieję

Każdego roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy, wykorzystywania seksualnego i innych form krzywdzenia. Prawie 9 tysięcy [1] polskich dzieci pokrzywdzonych przestępstwem każdego roku uczestniczy w procesach karnych w charakterze świadka. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi sieć specjalistycznych Centrów Pomocy Dzieciom, w których krzywdzone dzieci otrzymują kompleksową […]

więcej

6.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja usług w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Tak   Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2de561a3-a7b4-4605-a1fb-ad766f2318d1  Nazwa projektu lub programu  Projekt “Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy […]

więcej