Aktualności

18.3.2019

Informacja o punktacji – projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

Informacja o punktacji ofert – dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” CZĘŚĆ NAZWA OFERENTA PKT ZA CENĘ PKT ZA DOŚWIADCZENIE RAZEM Część I Anna Breska 60 40 100 Część II Marzena Sinicka […]

więcej

14.1.2019

Szukamy wolontariuszy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Szukamy wolontariuszy, którzy chcą nam w tym pomóc!

więcej