Aktualności

26.11.2018

Apel FDDS w sprawie poprawy sytuacji polskiej psychiatrii dziecięcej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach pomocy świadczonej dzieciom po traumatycznych doświadczeniach przemocy i wykorzystywania seksualnego, współpracuje z placówkami psychiatrycznej ochrony zdrowia. Nasze doświadczenia pokazują, że stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest alarmujący. Dlatego apelujemy do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.

więcej

22.10.2018

Już po raz 15. rozpoczyna się Ogólnopolska Konferencja “Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Strategie pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania. Ochrona praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Konsekwencje stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Zagrożenia wynikające z kontaktu dzieci z pornografią. Na te i inne tematy będą rozmawiać eksperci podczas 15. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbywa się 22 i 23 października w PKiN w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Miasto Stołeczne Warszawa. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

więcej

16.10.2018

Rusza Offline Challenge

16 października rusza „Offline Challenge” - akcja społeczna poświęcona problemowi nadużywania internetu i urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież. Kampania oparta została na formule internetowego „challenge”, czyli wyzwania do podjęcia konkretnego i wymagającego działania. Jej organizatorzy - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK (tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet) wraz z głównym partnerem Fundacją Orange zachęcają młodych ludzi do podjęcia próby odłączenia się od sieci na 48 godzin. Celem akcji jest skłonienie młodych ludzi do refleksji nad tym, jaką rolę w ich życiu pełni internet.

więcej

12.10.2018

Już cztery Centra Pomocy Dzieciom wspierają dzieci krzywdzone w Polsce!

Do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dołączyła właśnie czwarta placówka. Najnowsze Centrum, otwarte w Białymstoku, prowadzi Stowarzyszenie Klanza. Placówka, jako jedyna na Podlasiu, oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

więcej