Aktualności

28.4.2020

#ZglosTo – wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie

Celem kampanii jest walka ze szkodliwymi treściami. Jej autorzy promują reagowanie na tego typu materiały znalezione w sieci poprzez zgłaszanie ich odpowiednim podmiotom. W ramach inicjatywy uruchomiona została platforma internetowa www.zglos.to która pomoże wybrać najlepszy sposób reakcji na szkodliwe treści w sieci – niezależnie od tego, czy łamią one […]

więcej

24.4.2020

Kwarantanna NIE izoluje od przemocy! Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – “Za drzwiami”

Sytuacja epidemii, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo, jest zagrażająca nie tylko w wymiarze bezpośrednich infekcji koronawirusem. Jej konsekwencje – związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym w izolacji – uderzają przede wszystkim w dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię “Za drzwiami”, w której apeluje o reagowanie w sytuacjach krzywdzenia dzieci.  Co zrobić, gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone Liczba przypadków […]

więcej

17.4.2020

Uwaga! Zmiana zapytania! ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację badania dorosłych Polaków (N=1000) na temat wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

UWAGA! W zapytaniu: – w punkcie 1.1.3. dokonano zmiany z “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat” na  “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat.” – w punkcie 4.2.1. […]

więcej

16.4.2020

Ochrona praw dzieci w czasie epidemii. Rekomendacje FDDS dla polskiego rządu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wypracowała rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w sytuacji izolacji chroniącej przed COVID-19 i wobec jej następstw. Wystosowała też apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o wdrożenie zebranych rekomendacji do strategii aktualnych działań przeciwkryzysowych, dotyczących epidemii.    Każdego dnia do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, […]

więcej

15.4.2020

Krzywdzone dzieci znowu bez pomocy rządu! Zbiórka na działanie Centrów Pomocy Dzieciom

Już kolejny raz Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyznało Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotacji na działanie Centrów Pomocy Dzieciom, oferujących kompleksową, specjalistyczną pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego (więcej na ten temat na portalu OKO.press). Odpowiedzialność za zdobycie niezbędnych środków, które zagwarantują ciągłość w świadczeniu […]

więcej

14.4.2020

Nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Liczba przypadków przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa rośnie w gwałtownym tempie. Strach, niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia towarzyszące codziennym przekazom medialnym to impulsy eskalujące agresję u dorosłych. Dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia w przypadku, gdy ta miała miejsce już wcześniej […]

więcej

14.4.2020

NIE dla polowań z udziałem dzieci!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stanowczo sprzeciwia się udziałowi dzieci w polowaniach. Po zmianie prawa łowieckiego, która zakazała udziału dzieci w polowaniach i uzyskała poparcie różnych ugrupowań ponad podziałami, teraz myśliwi znów forsują powrót do stanu prawnego sprzed nowelizacji.  15 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu inicjatywy obywatelskiej myśliwych, którego celem […]

więcej

30.3.2020

Domowe Zasady Ekranowe w czasie zdalnej nauki i pracy

Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone, a wielu dorosłych podjęło zdalną pracę. W tych dniach zdecydowanie więcej czasu spędzamy przed ekranami. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zachęca rodziców, aby wspólnie z dziećmi uporządkowali zasady korzystania z urządzeń ekranowych za pomocą zestawu reguł, opracowanych w ramach kampanii […]

więcej

24.3.2020

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom opieki rodziców podczas pobytu szpitalu także w stanie epidemii

Ze względu na dopływające do nas niepokojące sygnały dotyczące wprowadzanych miejscowo ograniczeń dotyczących towarzyszenia dzieciom podczas hospitalizacji przez rodziców/opiekunów, 24 marca 2020 r. wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wydanie krajowych wytycznych, dotyczących obecności i opieki rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – dotyczących wprowadzonego stanu epidemii. Apel […]

więcej