Aktualności

4.8.2020

Ruszył nabór zgłoszeń do Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

4 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje […]

więcej

28.7.2020

Starogardzka konferencja “Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” w nowej formule

W tym roku już po raz trzeci zapraszamy na Starogardzką Konferencję „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”, która odbędzie się 25 września w Starogardzie Gdańskim. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w sesjach stacjonarnych weźmie udział jedynie wąskie grono specjalistów, ale osoby zainteresowane problematyką szeroko pojętej profilaktyki krzywdzenia dzieci będą mogły obejrzeć zarejestrowane wystąpienia prelegentów online przez 7 dni. Tegoroczna […]

więcej

23.7.2020

Apel FDDS w sprawie zamiaru wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy słowa Pani Minister Marleny Maląg, że “Polska przygotowuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej”. Konwencji, która została ratyfikowana, by lepiej przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencji, która przez 5 lat od momentu uznania przez państwo polskie, nie została jeszcze całkowicie wdrożona. Od blisko 30 lat zajmujemy się pomocą dzieciom, które doświadczyły […]

więcej

24.6.2020

Więcej przestrzeni dla dobra. Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę otwiera nowe piętro

W najbliższy czwartek, 25 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie nowego piętra Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. Organizacja zaadaptowała na potrzeby swoich podopiecznych kolejne 180 mkw. w budynku Hali Miejskiej im. Gerarda Podolskiego. Remont był możliwy dzięki życzliwości władz miasta i wsparciu wielu firm oraz indywidualnych […]

więcej

23.6.2020

Opinia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie wprowadzonych zmian przepisów – ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmowy nr 279; sporządzona na dzień 30 marca 2020 r.)

W związku z zakończonym procesem legislacyjnym nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nowela z dnia 30 kwietnia 2020 r.) oraz obecnymi w przestrzeni publicznej głosami uznającymi proces ochrony pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w Polsce za zakończony, a także głosami za wypowiedzeniem przez Polskę konwencji stambulskiej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przedstawia poniżej swoją […]

więcej

16.6.2020

Rodzicu, czas na GADKI z dzieckiem!

Sztuka mówienia „nie”, umiejętność stawiania granic, wyrażania uczuć i potrzeb, gotowość zwracania się po pomoc w sytuacjach zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym – tego uczy kampania GADKI. Te kompetencje są ważne dla dzieci, aby chronić ich bezpieczeństwo i rozwijać poczucie sprawczości – tu i teraz! Ale będą też wartością […]

więcej

4.6.2020

Znamy laureatkę stypendium im. Hesia Gumprichta 2020!

Tegoroczną laureatką Stypendium im. Hesia Gumprichta dla uzdolnionej młodzieży została Amelia Kmita. Amelia jest 13-letnią wybitnie uzdolnioną uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli. Laureatką wielu konkursów i nagród. Stypendium chce przeznaczyć m.in. na zakup drugiej wiolonczeli tzw. roboczej, smyczka lutniczego oraz na udział w konkursach […]

więcej

26.5.2020

Apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Ze względu na dopływające do nas niepokojące sygnały dotyczące aktualnej sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka, 26 maja 2020 r. wystosowaliśmy apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie podjęcia kolejnych kroków mających na celu poprawę sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Apel został […]

więcej

19.5.2020

Procedura reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii – propozycja dla placówek oświatowych

Zamknięcie placówek edukacyjnych spowodowało, że szkoły straciły kontakt z niektórymi uczniami. Dzieci nie uczestniczą w zajęciach, nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na maile. Rodzice nie stosują żadnych form komunikacji ze szkołą: nie odbierają telefonów, nie odpowiadają na maile, nie korzystają z dziennika elektronicznego. Nauczyciele obawiają się, że poza oddziaływaniem systemu oświaty znaleźli się uczniowie, którzy mogą […]

więcej