Aktualności

12.5.2020

Centra Pomocy Dzieciom – miejsca, w których krzywdzone dzieci odzyskują zdrowie i nadzieję

Każdego roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy, wykorzystywania seksualnego i innych form krzywdzenia. Prawie 9 tysięcy [1] polskich dzieci pokrzywdzonych przestępstwem każdego roku uczestniczy w procesach karnych w charakterze świadka. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi sieć specjalistycznych Centrów Pomocy Dzieciom, w których krzywdzone dzieci otrzymują kompleksową […]

więcej

6.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja usług w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Tak   Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2de561a3-a7b4-4605-a1fb-ad766f2318d1  Nazwa projektu lub programu  Projekt “Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy […]

więcej

28.4.2020

#ZglosTo – wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie

Celem kampanii jest walka ze szkodliwymi treściami. Jej autorzy promują reagowanie na tego typu materiały znalezione w sieci poprzez zgłaszanie ich odpowiednim podmiotom. W ramach inicjatywy uruchomiona została platforma internetowa www.zglos.to która pomoże wybrać najlepszy sposób reakcji na szkodliwe treści w sieci – niezależnie od tego, czy łamią one […]

więcej

24.4.2020

Kwarantanna NIE izoluje od przemocy! Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – “Za drzwiami”

Sytuacja epidemii, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo, jest zagrażająca nie tylko w wymiarze bezpośrednich infekcji koronawirusem. Jej konsekwencje – związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym w izolacji – uderzają przede wszystkim w dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię “Za drzwiami”, w której apeluje o reagowanie w sytuacjach krzywdzenia dzieci.  Co zrobić, gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone Liczba przypadków […]

więcej

17.4.2020

Uwaga! Zmiana zapytania! ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację badania dorosłych Polaków (N=1000) na temat wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

UWAGA! W zapytaniu: – w punkcie 1.1.3. dokonano zmiany z “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat” na  “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat.” – w punkcie 4.2.1. […]

więcej

16.4.2020

Ochrona praw dzieci w czasie epidemii. Rekomendacje FDDS dla polskiego rządu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wypracowała rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w sytuacji izolacji chroniącej przed COVID-19 i wobec jej następstw. Wystosowała też apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o wdrożenie zebranych rekomendacji do strategii aktualnych działań przeciwkryzysowych, dotyczących epidemii.    Każdego dnia do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, […]

więcej

15.4.2020

Krzywdzone dzieci znowu bez pomocy rządu! Zbiórka na działanie Centrów Pomocy Dzieciom

Już kolejny raz Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyznało Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotacji na działanie Centrów Pomocy Dzieciom, oferujących kompleksową, specjalistyczną pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego (więcej na ten temat na portalu OKO.press). Odpowiedzialność za zdobycie niezbędnych środków, które zagwarantują ciągłość w świadczeniu […]

więcej

14.4.2020

Nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Liczba przypadków przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa rośnie w gwałtownym tempie. Strach, niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia towarzyszące codziennym przekazom medialnym to impulsy eskalujące agresję u dorosłych. Dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia w przypadku, gdy ta miała miejsce już wcześniej […]

więcej

14.4.2020

NIE dla polowań z udziałem dzieci!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stanowczo sprzeciwia się udziałowi dzieci w polowaniach. Po zmianie prawa łowieckiego, która zakazała udziału dzieci w polowaniach i uzyskała poparcie różnych ugrupowań ponad podziałami, teraz myśliwi znów forsują powrót do stanu prawnego sprzed nowelizacji.  15 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu inicjatywy obywatelskiej myśliwych, którego celem […]

więcej