Apel do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom opieki rodziców podczas pobytu szpitalu także w stanie epidemii

24/03/2020

Ze względu na dopływające do nas niepokojące sygnały dotyczące wprowadzanych miejscowo ograniczeń dotyczących towarzyszenia dzieciom podczas hospitalizacji przez rodziców/opiekunów, 24 marca 2020 r. wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wydanie krajowych wytycznych, dotyczących obecności i opieki rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – dotyczących wprowadzonego stanu epidemii. Apel został wysłany także do wiadomości prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej –  konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Bartłomieja Łukasza Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta. Treść apelu prezentujemy poniżej.

Szanowny Panie Ministrze,

Nasze społeczeństwo stoi przed ogromnym wyzwaniem opanowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wierzymy, że działania wprowadzane przez władze państwowe i samorządowe oraz poszczególne instytucje mają na celu ograniczenie epidemii i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa.

Jednak niektóre podejmowane środki mogą budzić wątpliwości i obawy. Jednym z takich działań jest zakazanie rodzicom/opiekunom prawnym towarzyszenia dzieciom, nawet bardzo małym, na oddziałach pediatrycznych, jak ma to miejsce m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W ostatnich latach apele rodziców, wspieranych przez Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące realizacji praw dziecka -pacjenta do opieki ze strony rodzica podczas hospitalizacji doprowadziły do stopniowej poprawy sytuacji małoletnich pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych.

Restrykcje wprowadzane obecnie przez niektóre szpitale w imię przeciwdziałania epidemii przekreślają te zdobycze. Jesteśmy świadomi, że szpitale mają możliwość podejmowania takich kroków, jednak przy braku wytycznych na poziomie krajowym, wydają się one być działaniem chaotycznym, nieuzasadnionym i szkodzącym dzieciom. Inne szpitale dziecięce również wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nadal umożliwiają obecność jednego z rodziców przy dziecku w trakcie jego pobytu w szpitalu.

Liczne badania pokazują, że obecność rodzica przy dziecku podczas hospitalizacji redukuje poziom stresu u dziecka, zabezpiecza jego potrzeby emocjonalne, a co za tym idzie przyczynia się do procesu zdrowienia. Pozbawienie tej opieki wzmaga dystres dziecka, może wywołać uczucie porzucenia i zaburzyć więź między dzieckiem a opiekunem, powodując traumę i długotrwałe koszty psychiczne. Ogłoszenie zakazu przebywania rodziców na oddziałach może również wywołać wiele obaw w rodzicach i skutkować ich niechęcią do zgłaszania się z dzieckiem na hospitalizację, pomimo wskazań medycznych.

Rozumiemy, że obecna sytuacja epidemiczna wymaga podejmowania środków nadzwyczajnych, jednak ważne jest, by w tych przypadkach, gdy dotyczą one dzieci, brano pod uwagę także potrzebę zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego.

Dlatego apelujemy do Pana Ministra o wydanie krajowych wytycznych, dotyczących obecności i opieki rodzica nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Dobrym kierunkiem w dobie epidemii może być umożliwienie jednemu rodzicowi stałego pobytu przy łóżku dziecka, bez opuszczania w tym czasie szpitala.

 

Z poważaniem,

Monika Sajkowska

Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Pliki do pobrania