Apel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do Premiera Rządu w sprawie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111

23/09/2019

Zwracamy się z apelem o pilne działania w sprawie zapewnienia rządowego wsparcia dla Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, który przez 11 lat pomógł setkom tysięcy polskich dzieci,
a od 3 lat pozbawiony jest finansowania ze środków budżetu państwa.

Bezpłatna i anonimowa pomoc dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych jest dostępna w naszym kraju od 6 listopada 2008 roku, kiedy to zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej „w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym” (Dz. Urz. WE L 49 z 15), Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał numer 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej Fundacja Dzieci Niczyje), która podjęła się jego obsługi.

Telefon 116 111 odpowiada na potrzeby polskich dzieci. Możliwość anonimowej, kompetentnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych ważna jest zawsze, a szczególnie teraz, kiedy inne możliwości wsparcia są trudno dostępne. Dzieci często nie mają możliwości korzystania z pomocy w szkołach – 44% placówek nie zatrudnia psychologów ani pedagogów[1]. W całej Polsce przyjmuje zaledwie 416 lekarzy – psychiatrów dziecięcych[2]. 67% dzieci w wieku 11-17 lat, które szukały pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, wskazuje, że ze wszystkich działających w Polsce linii wybrało pomoc Telefonu Zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.[3]

Od chwili uruchomienia linii 116 111 specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Silę odebrali ponad 1 mln 236 tys. telefonów od młodych ludzi i odpowiedzieli na ponad 62 tys. anonimowych wiadomości online. Na mocy Porozumienia z Komendantem Głównym Policji (Dz.  Urz. KGP nr 18 z dnia 24 listopada 2008 r.) podjęto 1 583 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia dzieci kontaktujących się z Telefonem 116 111.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 działa codziennie (również w święta) od 12:00 do 2:00 w nocy. Dzieci dzwonią bez przerwy. Dzwonią w najtrudniejszych sytuacjach życiowych – codziennie średnio 18 osób kontaktuje się z nami w związku z myślami samobójczymi czy konkretnymi planami odebrania sobie życia. W rozmowach z konsultantami odzyskują równowagę i siłę, by stawić czoła swoim problemom. Każda minuta naszej pracy ma dla dzieci ogromne znaczenie. Codziennie zapobiegamy tragediom.

Zespół świadczący pomoc dzieciom w ramach Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Pod ich ciągłą opieką telefony od dzieci odbierają również przeszkoleni stażyści. Przygotowanie merytoryczne, szkolenia, organizacja pracy, superwizja i bieżący monitoring pracy zapewniają najwyższą jakość świadczonej pomocy na rzecz najmłodszych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest jedynym polskim członkiem międzynarodowej organizacji Child Helpline International, skupiającej organizacje prowadzące telefony zaufania dla dzieci z całego świata. Spełniamy wszystkie światowe standardy świadczenia pomocy telefonicznej i online, wymieniamy się dobrymi praktykami z organizacjami prowadzącymi telefony zaufania dla dzieci w innych krajach, stale podnosimy jakość naszej pracy. Tworzymy standardy pomocy telefonicznej w Polsce, dzielimy się naszym doświadczeniem z instytucjami świadczącymi pomoc telefoniczną, w tym z innymi liniami pomocowymi. Ważnym elementem naszej pracy jest dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb dzieci.  Załączamy także list od Child Helpline International w tej sprawie.

Pomimo to, w ogłoszonym w sierpniu br. konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej oferta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci nie uzyskała dofinansowania. Argumenty Ministerstwa przedstawione w odpowiedzi na odwołanie fundacji są dla nas niezrozumiałe, wskazują na brak wiedzy osób przeprowadzających ocenę merytoryczną w zakresie poradnictwa telefonicznego, rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie Telefonów 116 111 oraz istniejących w Polsce telefonów pomocowych dla dzieci oraz są niespójne z wytycznymi ogłoszenia i z zapisami regulaminu konkursu.

Rola Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w polskim systemie pomocy dzieciom jest niezaprzeczalna. Niewytłumaczalny jest trwający od blisko 3 lat brak dofinansowywania przez polski rząd działania Telefonu 116 111. W trosce o dzieci i ich dobro apelujemy do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia finansowego wsparcia, umożliwiającego nam dalszą pomoc dzieciom w najtrudniejszych, często krytycznych, sytuacjach.

[1] NIK (2017): Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży

[2] Wg danych Naczelnej Izby Lekarskiej z 31.10.2018 r.

[3] FDDS (2018): Ogólnopolska  diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

Zał.: List od Child Helpline International

Pliki do pobrania