Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków (2001)

24/05/2001

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i OBOP, 2001

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1058)

Słowa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Pliki do pobrania