Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (2006)

24/05/2006

Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce, zebranych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w placówkach socjalizacyjnych (dawne domy dziecka), interwencyjnych (dawne pogotowia opiekuńcze), rodzinnych (dawne rodzinne domy dziecka) oraz w rodzinach zastępczych w roku 2006.

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, dzieci cudzoziemskie,

Pliki do pobrania