Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie (2006)

24/05/2006

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius, 2006

Próba badawcza: Użytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=2559)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Pliki do pobrania