Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne (2007)

24/05/2007

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius, 2007

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej dwunastego roku życia (N=2981), w tym: w wieku 12-17 lat (N=891); w wieku powyżej 18 lat (N=2090)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w Internecie, cyberprzemoc, pornografia

Pliki do pobrania