Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2009)

24/05/2009

Badania w siedmiu krajach europejskich – Bułgarii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce i Ukrainie, 2009, program „Dzieciństwo bez przemocy”. Wyniki porównane z analogicznymi badaniami z roku 2005.

Próba badawcza: W I części – dorośli mieszkańcy każdego kraju (W Polsce w 2005 N=955, w 2009 N=1000). W II części – nauczyciele (W Polsce w 2005 N=158, w 2009 N=189).

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc domowa, przemoc w szkole, kary fizyczne, zaniedbanie, interwencja, pomoc instytucjonalna

Pliki do pobrania