Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków (2010)

24/05/2010

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gemius Polska, 2009 i 2010

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15–18 lat (N = 1000)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Pliki do pobrania