Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży (2011)

24/05/2011

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) 2011

Próba badawcza: Polska N=1102; Ukraina N=369 oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe

Słowa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży. prostytucja małoletnich

Pliki do pobrania