EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie (2012)

24/05/2012

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), 2012

Próba badawcza: W Polsce: losowa, reprezentatywna próba 2045 gimnazjalistów z klas trzecich oraz 20 wywiadów pogłębionych.

Słowa kluczowe: nadużywanie internetu, zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia

 

Szczegółowe analizy:

Kwartalnik Dziecko Krzywdzone Vol. 12 Nr 1
Metodologia badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik s. 7-11

Korzystanie z Internetu przez młodzież polską. Wyniki badań EU NET ADB Szymon Wójcik s.13-33

Nadużywanie Internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB Szymon Wójcik s.35-48

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB Joanna Włodarczyk s. 49-68

Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk s. 69-79

Gry online-korzystanie i nadużywanie przez młodzież. Wynik EU NET ADB Szymon Wójcik s. 81-98

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online Jacek Pyżalski s. 99-109

Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją Kamila Knol–Michałowska s. 111-120

Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną. Między korzyściami i zagrożeniami Piotr Plichta s. 121-138

Pliki do pobrania