Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich (2012)

24/05/2012

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), 2012

Próba badawcza: akta 8 spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 253 §1 starego kodeksu karnego oraz z art. 203 i 204 §3 aktualnego kodeksu karnego w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim; 15 małoletnich pokrzywdzonych oraz 14 skazanych

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży, prostytucja małoletnich

Pliki do pobrania