Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2012)

24/05/2012

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Kołem Naukowym Chi-Kwadrat, 2012

Próba badawcza: 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z dziećmiz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13–16 lat

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze

Pliki do pobrania