Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia (2013)

24/05/2013

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), 2013

Próba badawcza: Dwa wywiady grupowe z dziadkami, jeden wywiad grupowy z wnukami-uczniami gimnazjum

Słowa kluczowe: Dziadkowie, wnuki, rodzina, seniorzy, relacje międzypokoleniowe

Pliki do pobrania