Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci (2013)

24/05/2013

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Millward Brown, 2013

Próba badawcza: Ogólnopolska próba dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat; N=1005

Słowa kluczowe: Przemoc, Wiktymizacja, Dzieci, Przemoc w rodzinie, Przemoc rówieśnicza, Zaniedbanie, Wykorzystywanie seksualne, Wiktymizacja pośrednia.

 

 

Szczegółowe analizy są dostepne :

Kwartalnik Dziecko Krzywdzone Vol. 12 Nr 3

Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik s. 7-20

Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik s. 21-29

Przestępstwa konwencjonalne. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk s. 30-39

Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Szymon Wójcik s. 40-62

Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Joanna Włodarczyk s. 63-82

Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska s. 82-100

Multiwiktymizacja. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk s. 101-110

Pliki do pobrania