Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie (2013)

24/05/2013

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) i Gfk, 2013

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1000), Bułgarzy (N=500), Litwini (N=500), Łotysze (N=500), Mołdawianie (N=500) i Ukraińcy (N=1000).

Pliki do pobrania