Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych (2013)

24/05/2013

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje), 2013

Próba badawcza:

Akta dotyczące 107 przesłuchań, w tym 34 przesłuchania prowadzone w trybie art. 185a kpk oraz 73 przesłuchania prowadzone w trybie art. 177 i nast. kpk.

Pliki do pobrania