Bajkoterapia jako skuteczna forma profilaktyki i terapii wobec przejawów naruszania praw dziecka, Dorota Bełtkiewicz – Strona główna Dziecko krzywdzone Numery kwartalnika O kwartalniku Redakcja Zamówienie Informacje dla autorów Procedura recenzowania Kontakt English Call for papers Vol. 13 Nr 4

5/05/2016

Dzieciństwo to etap życia człowieka, który wymaga szczególnej ochrony i wsparcia ze strony środowiska. W tym okresie dziecku powinny zostać zapewnione warunki do właściwego rozwoju duchowego i fizycznego. Stworzenie bezpiecznego gruntu do rozwoju człowieka umożliwia jego zbilansowany wzrost psychofizyczny. Prawa dziecka, które odpowiadają na jego potrzeby, regulują warunki życia i wychowania, choć objęte ochroną, stale nie są respektowane. Niezbędne jest poszukiwanie nowych środków zaradczych, zarówno profilaktycznych, jak i terapeutycznych, wobec problemu krzywdzenia dzieci, naruszania ich praw. Metodą, którą uważam za niezmiernie delikatną, a przy tym skuteczną, jest bajkoterapia, czyli oddziaływanie na dziecko za pomocą odpowiednio skonturowanych lektur, mających uchronić przed zagrożeniem lub pomóc w przypadku doznanej krzywdy.

Pliki do pobrania