Bilans czterolatka

24/05/2016

Dziecko powinno być badane w wieku 4 lat – po ukończeniu 48 miesiąca życia z tolerancją do trzech miesięcy.

Podczas bilansu czterolatka przeprowadza się następujące pomiary i badania:

  • pomiary masy i długości ciała w oparciu o siatkę centylową,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • badanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu – przy podejrzeniu zaburzeń lekarz kieruje do specjalisty (okulista, laryngolog),
  • ocena postawy ciała, zwłaszcza pod kątem bocznego skrzywienia kręgosłupa, a także ustawienie kończyn dolnych i kształt stóp,
  • sprawdzany jest stan uzębienia mlecznego – ocena higieny jamy ustnej, wieku zębowego, stanu szkliwa i dziąseł, wad zgryzu,
  • ocena rozwoju psychomotorycznego i społecznego – dziecko potrafi stanąć na jednej nodze, umie samo odpinać guziki, zbuduje z klocków budowle np. most,
  • sprawdzane jest czy szczepienia ochronne są realizowane zgodnie
  • z kalendarzem szczepień
  • ocena rozwoju słuchowego oraz rozwoju mowy  –  dziecko rozumie wypowiadane polecenia słowne np. połóż kubek na stole, otwórz drzwi pokoju, dziecko zadaje pytania „dlaczego?” „po co?”