Bilans sześciolatka

24/05/2016

Badanie profilaktyczne dziecka rozpoczynającego szósty rok życia powinno odbyć się w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.

W trakcie wizyty kontrolnej lekarz przeprowadza następujące badania i pomiary:

  • ocena rozwoju fizycznego dziecka: pomiar wysokości i masy ciała,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • badanie zaburzeń ostrości i innych wad wzroku oraz uszkodzeń słuchu,
  • sprawdzane jest, którą ręką chętniej posługuje się dziecko w trakcie wykonywania codziennych czynności – lateralizacja,
  • badanie narządów ruchu pod kątem wykrycia ewentualnych wad postawy, zniekształcenia kończyn,
  • badanie wady wymowy,
  • sprawdzany jest rozwój zewnętrznych narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania u chłopców takich wad, jak: stulejka (zwężenie napletka), spodziectwo (nieprawidłowe ujście cewki moczowej), wnętrostwo (brak jąder w mosznie),
  • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (czy dziecko posługuje się sztućcami, swobodnie biega, chwyta i rzuca piłkę, uczy się jeździć
  • na łyżwach, rowerze)
  • sprawdza się regularność wykonywania szczepień ochronnych przez rodziców