Bilanse zdrowia dzieci w wieku 2-6 lat

24/05/2016

Bilanse zdrowia dzieci w wieku 2, 4, 6 lat

Bilanse zdrowia dotyczą wszystkich dzieci w wieku 2, 4, 6, 10, 14, 18 lat. Zakres i rodzaj badania zależy od wieku dziecka – fazy jego rozwoju i potrzeb związanych z funkcjami, które pełni lub do których się przygotowuje (np. rozpoczęcie nauki). Kontrolne badania dziecka przeprowadza zwykle lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką w tzw. Poradni D w przychodni, pod opieką której znajduje się dziecko. Badanie przeprowadza się w obecności rodziców lub osób stale opiekujących się dzieckiem. Rodzice powinni mieć przy sobie przy każdej wizycie w poradni D:

  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • ewentualnie karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań.

Celami badań bilansowych są:

a)      dokonanie indywidualnej oceny zdrowia oraz rozwoju fizycznego i motorycznego (dziecko w wieku dwóch lat potrafi schodzi po schodach bez trzymania się poręczy; skacze; trzylatek umie stanąć na palcach; jeździć na trzykołowym rowerze),psychospołecznego (sześciolatek nawiązuje przyjaźnie z rówieśnikami; posiada zdolność do samokontroli tj. działa zgodnie z oczekiwaniami autorytetów) w celu wczesnego wykrycia zaburzeń i zaplanowania odpowiedniego leczenia lub korekcji.

b)      określenie innych problemów zdrowotnych, a zwłaszcza zagrożeń zdrowia dziecka,  związanych m.in. z jego sytuacją:rodzinną (złe warunki materialne, choroba lub niepełnosprawność rodziców, podejrzenie krzywdzenia, ryzyko rodzinne przedwczesnego występowania miażdżycy itp), szkolną (trudności w nauce, objawy nieprzystosowania szkolnego, itp), w grupie rówieśniczej (używanie środków uzależniających).

c)      dokonanie oceny stylu życia i zachowań zdrowotnych dziecka (niekiedy i jego rodziny), w tym zwłaszcza sposobu żywienia, aktywności fizycznej, higieny jamy ustnej oraz udzielanie dziecku i rodzicom wskazówek dotyczących modyfikacji tych zachowań.

Badania bilansowe należy wykonywać się w ciągu pierwszych sześciu latach życia dziecka zgodnie z następującą kolejnością:

Warto odwiedzać regularnie lekarza, ponieważ wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wdrożenie odpowiedniego leczenia daje szansę na całkowite wyleczenie czy zahamowanie rozwoju choroby dziecka.

Pamiętaj, o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe i jego rozwój może przebiegać indywidualnym tokiem!

Nie zaniedbuj terminów bilansów zdrowia swoich dzieci nawet, jeśli wydaje Ci się, że dziecko rozwija się prawidłowo.

Badania bilansowe mają 3-miesięczna tolerancję! Umawiając się na bilans, pamiętaj, iż powinnaś/powinieneś wybrać termin wizyty nie później niż 3 miesiące po dacie urodzenia dziecka.

 

Bibliografia:

  1. Górnicki B., Dębiec B., Baszczyńaski J. (red.), Pediatria, tom 1, PZWL, Warszawa 1997
  2. Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, PWN, Warszawa 2010
  3. Walczak M. (red.), Zarys pediatrii, PZWL, Warszawa 1991
  4. Wróblewska-Kałużewska M., Werner B.(red), Zarys propedeutyki pediatrii, Wyd. WUM, Warszawa 2009
  5. http://www.osesek.pl
  6. http://www.grabieniec.pl

 

 

Autorka: Aleksandra Gołaszewska