Bultzatzen — Promocja Sukcesu, Hiszpania, Rosa Santibáñez, Concepción Maiztegui – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

6/05/2016

Bultzatzen to program społeczno–edukacyjny dla zróżnicowanych pod względem kulturowym grup młodych ludzi w wieku od 12. do 16. roku życia, realizowany w rejonie Astrabudúa na przedmieściach Erandio w Kraju Basków. Projekt Bultzatzen (w języku Basków oznacza „nacisk”) powstał w latach 2004–2005, jest to innowacyjne podejście do reagowania na ryzyko niepowodzeń szkolnych i wykluczenia społecznego często doświadczanych przez okoliczną młodzież. Ta wielopoziomowa interwencja obejmuje rodzinę, społeczność lokalną, szkołę, Radę Miasta, uniwersytet i inne instytucje. Program okazał się skutecznie podwyższać aspiracje i standardy edukacyjne; sprzyja też większej spójności społeczności lokalnych.
Organizacja zgłaszająca: Uniwersytet Deusto, Wydział Pedagogiki Społecznej i Wielokulturowości, Hiszpania.
Dane kontaktowe: dr Rosa Santibáñez i dr Concepción Maiztegui, profesorowie na Wydziale Pedagogiki Społecznej i Wielokulturowości Uniwersytetu Deusto: rosa.santibanez@deusto.es, cmaizte@deusto.es

Pliki do pobrania