Być tatą. Wyniki badania polskich ojców, Joanna Włodarczyk – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

5/05/2016

W artykule przedstawiono wyniki badania ojców w Polsce. Główne obszary badania to: rola ojca, podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, czas spędzany z dzieckiem, korzystanie z urlopu ojcowskiego, sposoby przygotowania się do ojcostwa, doświadczane trudności oraz stosowane metody wychowawcze. Artykuł prezentuje tezę o odejściu od tradycyjnego modelu ojcostwa w stronę upodabniania się roli ojca do roli matki.

Pliki do pobrania