Dom Rodziców, Brest, Francja, Justine Honoré, Stéphanie Guillemet – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

6/05/2016

Dom Rodziców to nowy typ wsparcia edukacyjnego dla rodzin zamieszkałych w Breście i jego okolicach, w północno–zachodnim rejonie Francji. Dom powstał w 2009 roku i jest otwarty dla wszystkich rodziców potrzebujących pomocy, wsparcia czy wysłuchania, w tym także dla tych znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Profesjonaliści nie serwują tam teorii dotyczących wychowywania dzieci, ale proponują schemat rodzicielstwa, którego celem jest umożliwienie rodzicom stworzenia dzieciom odpowiednich warunków życia i właściwej stymulacji. Projekt skupia się na wczesnej interwencji i profilaktyce, wykorzystując kompetencje rodziców i zachęcając do solidarności społecznej. Partnerami i interesariuszami projektu są władze lokalne i miejscowe organizacje.
Organizacja zgłaszająca: Krajowa Federacja Stowarzyszeń na rzecz Ochrony Dzieci (CNAPE), której członkiem jest Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Finistère (sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes du Finistère).
Dane kontaktowe: Justine Honoré, kierownik ds. technicznych, CNAPE: j.honore@cnape.fr; Stéphanie Guillemet, koordynator projektu: s.guillemet@adsea29.org
We współpracy z Mariette Legendre, ATDQM

Pliki do pobrania