Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy, Maria Kolankiewicz – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

5/05/2016

W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono wymagane kwalifikacje opiekunów i kuratorów, którzy reprezentują interesy tych dzieci, oraz standardy i rekomendacje dla organizatorów opieki.

Pliki do pobrania