Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

6/05/2016

Artykuł analizuje obszar udziału dzieci i młodzieży w badaniach społecznych. Przedstawione zostały w nim aspekty etyczne i metodologiczne takich badań, w szczególności gdy dotyczą one problemu przemocy wobec dzieci. Poruszona została również potrzeba podmiotowego traktowania dzieci–respondentów oraz zaangażowania dzieci w proces badawczy. W artykule znajdują się również praktyczne rady dotyczące realizacji badań problemu przemocy, w których respondentami są dzieci, a także przegląd różnych podejść metodologicznych w tego typu badaniach.

Pliki do pobrania