Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci, Marta Skierkowska – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

5/05/2016

W artykule scharakteryzowano edukacyjną strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, kładąc nacisk na zaangażowanie rodziców i ich wpływ na zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Opisano także akcje profilaktyczne, które wpisują się w modelowy sposób realizacji edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu, w których aktywnie uczestniczą rodzice.

Pliki do pobrania