Elementy obiecujących praktyk w programach wsparcia dla ojców: oparte na dowodach wyniki badań inicjatyw skierowanych do ojców, Jacinta Bronte-Tinkew, Mary Burkhauser, Allison J. R. Metz – Vol. 13 Nr 3 Być ojcem

5/05/2016

W ciągu ostatnich dwóch dekad można odnotować rosnące zainteresowanie społeczne i badawcze rolą ojca, połączone z promowaniem odpowiedzialnego ojcostwa w rodzinach i społecznościach. Doprowadziło ono do pojawienia się coraz większej liczby inicjatyw skierowanych do ojców. Chociaż istnieje wiele programów wspierania ojcostwa, często różnią się między sobą pod względem celów, grupy docelowej, zaplanowania, stosowanych metod i ewaluacji. Niniejszy artykuł stanowi przegląd kluczowych wyników programów wsparcia dla ojców, poddanych ewaluacji opartej o rygorystyczną metodologię (np. przy zastosowaniu losowo dobranych grup kontrolnych) w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie „co działa” w programach dla ojców. Starając się osiągnąć ten cel, identyfikujemy elementy obiecujących praktyk w programach uznanych za skuteczne. Przedstawiamy również konkluzje płynące z ostatnich badań w odniesieniu do efektywności programów wsparcia dla ojców.

Pliki do pobrania