Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014, Dorota Żurkowska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

5/05/2016

W artykule przeprowadzono analizę wyników badań sondażowych dotyczących postaw Polaków wobec zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w latach 2011 i 2014. Na przestrzeni analizowanych lat nie zaobserwowano znaczących zmian w tym obszarze. Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają wszystkie analizowane formy wykorzystywania: prostytucję aspiracyjną, komercyjny cyberseks, sponsoring oraz prostytucję głodową – w obu falach badania te zjawiska zostały ocenione skrajnie negatywnie przez co najmniej 73% respondentów. Równocześnie, niezmiennie ponad połowa Polaków uważa, że zjawiska te stanowią realny problem dotyczący wielu osób. Zdaniem 49% Polaków można wskazać grupy dzieci, które są szczególnie narażone na takie wykorzystywanie. W opinii osób badanych, są to przede wszystkim, dzieci i młodzież: z rodzin patologicznych, z rodzin biednych oraz z rodzin, w których rodzice nie mają czasu dla nich czasu.

Pliki do pobrania