Mamo, Tato rosnę!

19/05/2016

Pierwsze trzy lata życia są niezwykłym okresem w rozwoju dziecka – praktycznie co dzień nasz Maluch uczy się nowych rzeczy: poznaje nowe dźwięki, smaki, odkrywa możliwości swojego ciała.

Warto wiedzieć jak rozwija się nasze dziecko: pozwoli nam to łatwiej zrozumieć jego zachowanie, mieć oczekiwania dostosowane do jego rozwoju, wspierać go w poznawaniu świata i samego siebie.

Poniżej przedstawiamy artykuły mówiące o rozwoju dziecka każdy skupiony na kolejnych latach życia maluszka: pierwsze dwanaście miesięcy, drugi i trzeci rok życia.  Teksty podzielone są na zagadnienia związane z rozwojem fizycznym, emocjonalnym, społecznym, językowym oraz na wyzwania jakie stoją przed dzieckiem w danym okresie życia, jak również o Twojej – jako rodzica – roli na danym etapie życia.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Okres 0-12 miesiąc , czyli pierwsze świata poznawanie…


Okres 12-24 miesiąc, coraz bardziej samodzielna/y…


Okres 24 – 36 miesiąc, jestem już prawie dorosła/y!

 

 

Literatura

Przy pisaniu artykułów korzystaliśmy z licznych źródeł do których można sięgnąć, aby poszerzyć swoją wiedzę nt. rozwoju małego dziecka:

Baker M. i in. „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Brzezińska A. „Wczesne dzieciństwo. Pierwszy rok życia: szanse i zagrożenia rozwoju
Parlakian R., Lerner C. „Your Baby’s Development
Porayski-Pomsta J. „Mowa jako narzędzie działania dziecka
Porayski-Pomsta J „O okresach rozwoju mowy dziecka
Wadsworth B.H. „Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka
Wojciechowska J. „Rozwój psychologiczny dziecka 0-1 rok
www.zerotothree.org
www.forumpediatryczne.pl
www.ivillage.com
www.tkj.uw.edu.pl
www.mamazone.pl